portret

Poskytujeme

léčebně preventivní péči pro děti a dorost od narození do 19 let

portret2

Dětská
zdravotní sestra

Hana Klimentová

V době naší nepřítomnosti zastupují:

MUDr. Ivona JONÁŠOVÁ- Rotalova 38, 61400 Brno,
tel.: 545 571 879
MUDr. Kristina OTEVŘELOVÁ - Svatopluka Čecha 173,
664 01 Bílovice nad Svitavou,
(v areálu školy),
tel.: 545 228 157